• Du velger vel Thermoconsult som din kuldetekniske eller varmepumpetekniske rådgiver? - Det gjør flere og flere!
    Har du behov for kuldeteknisk eller varmepumpeteknisk konsulentbistand, da velger du Thermoconsult som din rådgiver.

    Du skal bli godt tatt vare på, og vi tror at vi sammen løser dine utfordringer på en tilfredsstillende og profesjonell måte. Vår kompetanse og erfaring innen de nevnte fagfelt er meget høy og allsidig.

    Vi har utført uttallige oppdrag gjennom årene. Vår referanseliste er lang og imponerende.
    Ta kontakt med oss, så diskuterer vi dine behov for assistanse. Vi tror ikke du blir skuffet.