Varmepumper anvender en spesiell teknikk og gir mulighet for besparelser i energiforbruket!

Thermoconsult hjelper deg å finne ut om bruk av varmepumpe er en lønnsom investering.

Prinsippet for varmepumpen er på en måte genialt. Varmepumpen gir ut mer varmeenergi enn det som tilføres av elektrisk energi til drift av den. Typisk gir den 2,5 til 5 ganger mer. Det betyr 40 til 80 % besparelse i energiforbruket. Hvor mye er avhengig av hvordan varmepumpen utformes og hvordan den benyttes.

Selv om prinsippet for varmepumpen egentlig er enkelt, så viser det seg i praksis at teknikken ofte feiler. Bl.a. betyr dette at man ikke oppnår de besparelser som lå til grunn for anskaffelsen. Lønnsomheten blir dårligere.
Årsaken er at det er mange forhold som må tas hensyn til ved konstruksjon og utforming av et varmepumpesystem. Dessverre er det slik at det kun er et fåtall som kan vise til tilfredsstillende kompetanse innenfor dette spesielle fagfeltet. Mange kjenner prinsippet og er i stand til å sette opp enkle regnestykker og gjøre noen vurderinger. Men den totalkunnskap som behøves er stort sett "mangelvare".

Thermoconsult har vært engasjert i uttallige varmepumpeprosjekt, små som store. Vi har derfor meget stor kompetanse innenfor varmepumpeteknikken. Varmepumpeprosessen er identisk med kuldeprosessen. Dette drar vi nytte av i vårt daglige arbeid, enten vi er engasjert i et varmepumpeprosjekt eller med kuldetekniske oppgaver.

Ta kontakt med oss. Vår kompetanse gjelder de fleste typer varmepumper og varmepumpesystemer.