Thermoconsult har dyktige medarbeidere med lang og allsidig erfaring
Thermoconsults nøkkelmedarbeidere har alle lang og allsidig praksis fra uttallige oppdrag i kulde- og varmepumpeteknikk. Uansett bruksområde, systemløsning og problemstilling har vi som regel nødvendig erfaring og kunnskap til å løse dine behov og utfordringer innenfor kulde- og varmepumpeteknikk.


 
Per Erik Abrahamsen
Per Erik har sin tekniske utdannelse fra ingeniørhøgskole med påfølgende sivilingeniørutdannelse fra NTH i 1977. Hans hovedfag var selvfølgelig kuldeteknikk. Etter dette arbeidet han 8 år som kulde- og VVS-teknisk konsulent hos Lund-Aass, på den tiden blant ledende rådgivningsfirma innen kulde- og varmepumpeteknikk. I 1985 ble han leder av Drammen Ståls (tidligere Drammens Jern) kulde- og energiavdeling inntil denne ble solgt til Kværner Kulde i 1987. Etter dette startet han sitt eget konsulentfirma PEA Consult AS. I 1992 var han med å starte Thermoconsult AS.
Per Erik har hatt uttalige oppdrag innenfor kjøle- og fryselager, grossistlager, butikkjøleanlegg, ulike anlegg innenfor næringsmiddelindustrien, varmepumper og kunstisbaner
(bl.a. "Vikingskipet").
Per Erik har, foruten stor og allsidig kunnskap i kulde- og varmepumpeteknikk, særlig kompetanse innenfor bygningstekniske forhold knyttet til kjøle- og fryselager. Denne kompetansen er sterkt etterspurt både av entreprenører, byggherrer, arkitekter og andre rådgivere. Han har også hatt mange oppdrag som sakkyndig i inn- og utland.
Per Erik har i mange år vært sensor ved Klima og Kuldeteknikk ved NTNU (tidligere Institutt for kuldeteknikk ved NTH).
Per Erik har hatt flere verv, bl.a. styremedlem i Norsk Kjøleteknisk Forening og formann i NFRs (tidl. NTNF) programstyre "Program for anvendelse av varmepumper" i perioden 1988-1990.
Per Erik kan kontaktes på:
- mobiltelefon: 95 20 09 98
- E-mail til Per This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Egill T Elvestad
Egill er en av nestorene i innen kulde- og varmepumpeteknikk i Norge. Med sine mer enn 40 års virksomhet fra ulike kuldetekniske bedrifter, konsulentfirmaer og undervisningsinstitusjoner, er det få som kan vise til lignende erfaring og kompetanse.
Egill har sin tekniske utdannelse som sivilingeniør fra NTH i 1960 med kuldeteknikk og VVS-teknikk som hovedfag. Han har dessuten utdannelse innen kuldeteknikk fra Institut Francais du Froid Industriel i Frankrike.
Etter dette arbeidet han som konstruksjonssjef hos Aanonsen Fabrikker, som overingeniør ved kuldeavdelingen hos LBR (Landbrukets bygge- og rasjonaliseringskontor) og ved VBK (Vestfold Bil&Karosseri). Fra 1986 og frem til han var med å starte Thermoconsult i 1992, var han ansatt som kulde- og VVS-konsulent hos Harsem Prosjektering.
Egill har helt siden 1981 vært tilknyttet Ingeniørhøgskolen i Vestfold. De første årene på heltid som høgskolelektor og høgskoleinspektør. Siden 1986 har han vært timelærer i kuldeteknikk og hvert år tilrettelagt en rekke prosjektoppgaver for studentene.
Egill har vært engasjert i et uttall forskjellige prosjekter innen kulde- og varmepumpeteknikk. Han er en "all rounder" med betydelig erfaring, alltid opptatt av å finne frem til gode tekniske løsninger. Ingen oppgave er for liten, ingen er for stor!
Egill har hatt en rekke verv. Blant annet har han vært formann i Norsk Kjøleteknisk Forening, Samarbeidsutvalget for kuldebransjen og Rådgivende Ingeniørers Forening i Buskerud/Vestfold. Han har også hatt flere verv i International Institute of Refrigerations Commission D1 "Refrigerated storage" og D2 "Refrigerated transport".
Egill har holdt en rekke foredrag og publisert mange fagartikler.

Egill kan kontaktes på:
- telefon (direkte): 33 42 92 83
- mobiltelefon: 92 49 00 90
- E-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Helge Lunde

Helge har sin tekniske utdannelse fra ingeniørhøgskole med påfølgende sivilingeniørutdannelse fra NTH i 1976. Hans hovedfag var selvfølgelig kuldeteknikk. Etter først å ha vært ansatt i Kjelforeningen Norsk Energi begynte han i kuldeavdelingen til Drammens Jern i 1978. Han overtok som leder av denne avdelingen i 1982 ved etableringen av Drammen Stål. I 1985 begynte han som teknisk sjef i Norol Energi hvis forretningsområde var større varmepumpesystemer. I 1987 startet han sitt eget konsulentfirma REF Consult AS. I 1992 var han med å starte Thermoconsult AS.
Helge har en meget allsidig erfaring fra ulike kuldetekniske- og varmepumpetekniske anlegg, små som store, anlegg på land, ombord i skip og fartøy. Mye av arbeidet har vært i form av "trouble-shooting", måling og dokumentasjon av kapasiteter, mangler og feil. Hans kvalifikasjoner på dette området er godt kjent og etterspurt i inn- og utland.
Helge har utviklet flere dataprogram for diverse beregnings- og simuleringsformål til kulde- og varmepumpetekniske problemstillinger. Han har dessuten særlig kunnskap innen oljeproblematikk i kulde- og varmepumpeanlegg
Helge benyttes ofte som sakkyndig i tvistesaker og har deltatt i flere store voldgiftssaker.
Helge har vært styremedlem i flere kuldetekniske organisasjoner, bl.a. Norsk Kjøleteknisk Forening. Her var han også i flere år formann i Teknisk Råd. Han har i mange år vært norsk medlem i International Institute of Refrigeration Commission B2 "Refrigerating Machinery". I perioden 1990-92 var han formann i NFRs (tidl. NTNF) programstyre "Program for anvendelse av varmepumper".
Helge har holdt uttallige foredrag og kurs, utarbeidet faglitteratur og publisert en rekke fagartikler.

Helge kan kontaktes på:
- mobiltelefon: 90 69 41 65
- E-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Gjermund Vittersø
Utdanning:
 • Sivilingeniør fra NTH i 1986, med hovedfag kuldeteknikk.
 • Pedagogisks utdanning for sivilingeniører som gir undervisningskompetanse i videregående skole

Yrkespraksis:

 • Forsker på Sintef i 2 år
 • Rektor ved Statens Kjølemaskinistskole i Trondheim i 8 år. Underviste og ledet skolen som ga ett årskurs på fagskolenivå med sterk og dyp spesialisering i kuldeteknikk.
 • Prosjektansvarlig og senere driftsansvarlig i Bærum Fjernvarme  i 7 år. Prosjektering og byggeledelse av store varmepumpedrevne fjernvarmesentraler og videreutvikling av PC baserte drift og overvåking av hele fjernvarmeanlegget basert på Intouch SD anlegg.
 • Teknisk sjef på Norild i 3år. Var sentral i arbeidet med å få de patenterte subkritiske CO2 anlegg med lavtrykksreceiver og egenutviklet styring på supermarkeder til å fungere. Dette var pionerarbeid i CO2-utviklingen
 • Daglig leder i Tempcold i 3 måneder, til det ble kjøpt opp av Ahlsell. Sjef for Ahlsells kuldedivisjon i Norge i 4  år
 • Rådgivende ingeniør og partner i Thermoconsult siden 2010

Kompetanse og referanser:

Energisentraler med varmepumpe som grunnlast. Systemutvikling, dimensjonering, styringsstrategi, prosjektledelse, feilsøking og optimalisering.

 • Skoler og sykehjem i Drammen og Oslo. Ombygging fra olje til varmepumpa, feilsøking/retting
 • Kongsberg Teknologipark; flere NH3 anlegg koblet sammen i fjernvarme og fjernkjølenett.  energi og effektanalyser, feilrettinger, optimlaiseringsporsjekt som omfatter ny overordnet styring, investeringer i nye NH3 kuldeanlegg og varmepumper.
 • Norsk Kylling; Dokumnasjon og godkjenning av eldre sammensatt anlegg. Optimalisering av energibruk og nedkjølingshastigehter.

CO2 anlegg på kjøl, frys, varmegjenvinning  og som varmepumpe. blant annet:

 • Asko Oppland; Dobbelt CO2 anlegg  med kjøl, frys og varmegjenvinning til kontor, tørrlager og avriming. 10 energibrønner der varme dumpes om sommeren og varme hentes om vinteren ved behov. Dette gir lavere energikostander og robust ytelse også på ekstremt varme dager. Anlegget var våren 2018 det mest energieffektive Askonalegget ( kwh/m2)
 • Spikkestad energisentral, 2015: Dobbel CO2 varmepumpa på tilsammen 525 kW, med energibrønner. Varmer den nye Spikkestad ungdomskole, og de eksisternde idrettshallen ROS Arena og ROS kunstgressbane
 • Frydenlund barneskole, 2017: Dobbel CO2 varmepumpa på tilsammen 350 kW, med energibrønner. Første fyriongsseson var SCOP_VP = 3,7 og COP_total = 3,2
 • Jordal Amfi: Design av kjøleanlegg og varmesystem hvor de 3 CO2 anleggene er kyttet sammen i ett system. Den store temperaturglidingen gjør CO2 anlegget veldig eenergieffektivt

 Foredrag:(oversendes på forespørsel)

 • "CO2 varmepumper installert i eksisterende anlegg, som erstatning for oljefyr". NKF 2018
 • "Grunnleggende kunnskap om C02 for anvendelsesområder utenom butikk ". NKF 2016

 

 • Kursholder 
 • Utviklet og holder kurset "CO2 som kuldemedie" for NKF, basert på NKF's oppdaterte CO2 kompendium. kurset er basert på egenutviklet Excel-verktøy HP diagram og andre dataprogrammer som kursdeltagerne bruker til å løseoppgaver og aktivt lære seg hvordan CO2 skal holdes. Kurset hodles både åpent og bedriftsinternt
 • Holdt over 100 F-gass kurs for Brødrene Dahl, Moderne Kjøling og NOVAP
 • Videreutviklet og holdt:Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg, for NOVAP
 • Utviklet og holdt: varmepumper for vannbåren varme for NOVAP
   
  Utvikling av beregning og dimensjonerings programmet Kald Beregning i Excel, basert på egenutviklet makrobibliotek, for komplekse rørsystemer med de fleste medier og rørtyper 
  Styremedlem i Norsk Kjøleteknisk Forening i 8 år, og medlem av Teknisk Råd i 4 år. Var medlem av arbeidsgruppe 4 ( WG4) i utviklingen av den gjeldende europeiske kuldetekniske standarden EN 378.
 Gjermund Vittersø, tlf: 95890789 e post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.