Thermoconsult holder til i Drammen

Thermoconsult har kontorlokaler i Ilebergveien 3 på Bragernessiden av Drammen

Vi ligger like ved rundkjøringen vis-a-vis Osramfabrikken, samme rundkjøring hvor det er avkjøring til den nye tunnelen gjennom Bragernesåsen. Det er også kort vei til jernbanestasjon (Brakerøya) og handlesenter. Trykk her for veiviser til vårt kontor

Her holder Thermoconsult til i 4.etasje. Hvis du skal til Thermoconsult Kjører du bil til Thermoconsult kan nedenstående kartutsnitt være til hjelp.

Fra Oslo:
Fra motorveien tar du av like før "motorveibroen". Når du kommer inn i første rundkjøring, tar du avkjøringen med en gang etter avkjøringen til den nye tunnelen gjennom Bragernesåsen. Følg så blå linje på kartet. Fra Vestfoldsiden:
Ta av til Drammen like før påkjøring til "motorveibroen". Følg deretter veien til sentrum inntil du kommer til første lyskryss. Ta av til høyre og kjør over Holmenbroen (over Drammenselven). Ta til høyre etter at den andre broen er passert. Snart kommer du inn i rundkjøringen som vist på kartutsnittet ovenfor.